Reinigen en onderhoud sierpleister

Onderhoud sierpleister:

Voor het onderhoud van sierpleister moet de ondergrond altijd goed gecontroleerd worden op aanwezigheid van losse delen en of scheurvorming (indien van toepassing), losse delen zorgvuldig verwijderen tot op de draagkrachtige ondergrond en de scheuren repareren.

Daarna behandelen wij de gevels met de voorgeschreven gevelreiniger uit het gegeven advies van de betreffende leverancier. De gevel reinigen wij veelal met een breedstraler van de hogedrukspuit met daarbij eventueel verwarmd water. Bij een bestaand pleistersysteem is een maximaal aantal bar van toepassing voor de gevelvlakken en een maximale verwarming. (advies op maat) Voor het reinigen en onderhouden van de sierpleister zetten wij altijd een proefvlak op zodat we indien nodig kunnen bijstellen.

Bouwkundige details dienen gecontroleerd te worden waarbij de volgende punten de aandacht verdienen : 

Liggende of glooiende delen voorzien van afdekkers (natuursteen, beton, zink, lood of aluminium), dakranden en waterslagen (incl. kopschotjes) zodanig aanpassen en controleren zodat de overstek van minimaal 30 mm correct is. (bij een mindere overstek zal er vervuiling weer terugkomen.

Nadat de overige voorbehandelingen aan de ondergrond zijn voltooid de ondergrond goed laten drogen. Het vochtgehalte in de ondergrond mag maximaal 3% bedragen alvorens de reparatie werkzaamheden te starten. Na voldoende droging kunnen wij de sierpleister weer voorzien van een 2 laags afparelend verfsysteem zodat u het onderhoud kan uitstellen.

Steigerwerk voor onderhoudswerkzaamheden hebben wij beschikbaar waardoor wij u geheel kunnen ontzorgen.

Indien u vragen heeft over sierpleister onderhoud en reparatie kunt u ons hier bereiken :

www.dekoningstuc.nl/contact